Ageas is een Belgisch verzekeraar. Ageas omvat AG Insurance (belang van 75%), Ageas Insurance International en een minderheidsbelang in Royal Park Investments. Er werken 13.000 mensen in 12 landen bij Ageas. De verzekeraar is alleen actief in delen van Europa en Azië. Het heeft een notering aan de Euronext.

Ageas - voorheen 'Fortis Holding - was tot midden 2008 het moederbedrijf van de Fortis Bank. De bedrijfsonderdelen zijn aan het eind van dat jaar aan de Belgische en Nederlandse staat verkocht. De meeste dochteronderdelen zijn later gesplitst en verkocht aan BNP Paribas en de Nederlandse staat. Alleen de Belgische en internationale verzekeringstakken zijn evenals een meerderheidsbelang in een kredietportefeuille nog over. Op 29 april 2010 stemden de aandeelhouders in met het voorstel om de naam te veranderen in Ageas. 

 Ex-dividend  |  Ageas
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
06-05-2015 Jaardividend 2014 € 1,55 08-05-2015
09-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,65 11-05-2016
29-05-2017 Speciaal dividend € 0,40  31-05-2017
29-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,70  31-05-2017
28-05-2018 Jaardividend 2017 € 2,10 30-05-2018
27-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,20 29-05-2019
02-06-2020 Jaardividend 2019 € 0,27 * 04-06-2020
----- Resterend dividend (interim) € 2,38 * -----
* Update 20 mei 2020 : Voor het boekjaar 2019 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 0,27 per Ageas aandeel. De kalender voor de betaling van dit dividend van EUR 0,27 per aandeel is de volgende:
2 juni 2020: notering ex-dividend,
4 juni 2020: betaling (coupon nr.9).
Door de beslissing om de verdeling van het initiële bruto-cashdividend van EUR 2,65 op te splitsen, zal Ageas een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 met de bedoeling om de goedkeuring voor betaling van een interimdividend van EUR 2,38 per aandeel voor te leggen (zie persbericht 34 van 8 april 2020). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op
 Agenda  |  Ageas
19-02-2020 Jaarcijfers 2019
13-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
20-05-2020 Algemene Vergadering  Aandeelhouders
07-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
13-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid & Outlook  |  Ageas 
Dividendbeleid - Ageas is van plan een jaarlijks dividend in contanten uit te betalen. Ageas gaat hierbij uit van een pay-out ratio van tenminste 50% van de nettoresultaat uit verzekeringsactiviteiten. Het exacte niveau zal afhangen van de omstandigheden die dan gelden, in het bijzonder de status van groeiplannen en de beschikbare middelen om deze te kunnen financieren.(update september 2018). 
Kerncijfers |  Ageas 
  WPA payout ratio dividend info
2013 € 2,49 56 % € 1,40  
2014 € 2,13 73 % € 1,55  
2015 € 3,57 46 % € 1,65  
2016 € 0,13 n.v.t. € 1,70 +  EUR 0,40 i.v.m. meerwaarde verkoop in Hongkong.
2017 € 3,09 68 % € 2,10  
2018 € 4,11 53 % € 2,20  
2019 € 4,50 50 % € 2,65 Zie update
Outlook  |  Ageas 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 13 mei 2020 : Ageas laat weten dat het nettoresultaat in het eerste kwartaal - dankzij het resultaat van het bod tot aankoop op de FRESH-effecten aan het einde van 2019 - flink gestegen is. Zonder de eenmalige meevaller is de nettowinst echter met ruim 56 % gedaald tot EUR 113 miljoen tegenover EUR 258 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Die terugval is in grote mate te wijten aan de impact van de coronacrash op de financiële markten. Bij de Belgische en Aziatische levensverzekeringstak waren er waardeverminderingen op de aandelenportefeuille. Het premie inkomen daalde - o.a. als gevolg van de lagere nieuwe verkopen in Azië - met 7%. Nadat de verzekeraar eerder al waarschuwde laat Ageas nu weten dat de coronacrisis  in het eerste kwartaal al voor 89 miljoen euro op de resultaten woog en ook de rest van het jaar parten zal spelen
 
Update | 20 februari 2020:  CEO Bart De Smet van Ageas: "2019 was voor Ageas een buitengewoon jaar. We sloten het jaar af met het beste resultaat ooit en een resultaat voor Verzekeringen van meer dan EUR 1 miljard dankzij sterke prestaties in België en Continentaal Europa en een uitzonderlijk hoog resultaat in Azië. Ook het premie-inkomen bereikte recordhoogte. Connect21, ons nieuwe strategische plan, nam een vliegende start: op één na werden alle doelstellingen bereikt, en ook wat de overblijvende doelstelling betreft, boekten we vooruitgang. Wel was er de waarschuwing dat de turbulentie op de aandelenbeurzen op de resultaten zal wegen.
 
Connect21 strategisch plan / financiële doelen voor de periode 2019-2021 met o.a.
  • stijging v/d winst per aandeel van 5-7% tijdens de 3 jaren van het plan
  • dividend pay-out ratio van ten minste 50% van het nettoresultaa
  • inkoopprogramma eigen aandelen van minimaal EUR 150 miljoen per jaar
Overzicht van verzekeraar Ageas en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021