Dividend Info Lokale markt aandeel Ageas met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Ageas uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.

Ageas - voorheen 'Fortis Holding - was tot midden 2008 het moederbedrijf van de Fortis Bank. De bedrijfsonderdelen zijn aan het eind van dat jaar aan de Belgische en Nederlandse staat verkocht. De meeste dochteronderdelen zijn later gesplitst en verkocht aan BNP Paribas en de Nederlandse staat. Alleen de Belgische en internationale verzekeringstakken zijn evenals een meerderheidsbelang in een kredietportefeuille nog over. 

 Ex-dividend  |  Ageas
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
06-05-2015 Jaardividend 2014 € 1,55 08-05-2015
09-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,65 11-05-2016
29-05-2017 Speciaal dividend € 0,40  31-05-2017
29-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,70  31-05-2017
28-05-2018 Jaardividend 2017 € 2,10 30-05-2018
27-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,20 29-05-2019
02-06-2020 Jaardividend 2019 € 0,27  04-06-2020
03-11-2020 Resterend dividend (interim) € 2,38   05-11-2020
Dividendnieuws  |  Ageas 
Update 22 oktober 2020 : Aandeelhouders akkoord met terugbetaling van resterend (interim) - dividend ad € 2,38.
ex-dividenddatum            : dinsdag       03 november 2020
datum betaalbaarstelling : donderdag   05 november 2020 
Update 07 augustus 2020 : Op donderdag 22 oktober 2020 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ageas worden gehouden, ter goedkeuring van de betaling van het interim-dividend van 2,38 EUR per aandeel. Begin dit jaar beslist Ageas om de uitkering van zijn dividendbetaling van 2,65 EUR per aandeel voor het jaar 2019 aan te passen, gelet op de prognoses die de Nationale Bank van België op 7 april 2020 bekendmaakte in het kader van Covid-19. Een eerste dividendbetaling van 0,27 EUR per aandeel werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 20 mei 2020. Na grondig beraad, en gelet op de sterke en veerkrachtige solvabiliteit en cashpositie van Ageas, bevestigt de Raad van Bestuur opnieuw haar intentie die zij bekendmaakte op 8 april 2020 om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren in oktober 2020 ter goedkeuring van de betaling van het tussentijds dividend van 2,38 EUR per aandeel.
Update 22 juli 2020 : De Europese Centrale Bank (ECB) neigt ernaar banken te vragen om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Bij de centrale bank zouden veel beleidsbepalers vinden dat de economische situatie door de coronacrisis nog te onzeker is om te rechtvaardigen dat kredietverstrekkers weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven. Maar er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen.
Lees verder bij de bron : nieuws.nl
 
 Agenda  |  Ageas
19-02-2020 Jaarcijfers 2019
13-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
20-05-2020 Algemene Vergadering  Aandeelhouders
07-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
22-10-2020 Algemene Vergadering  Aandeelhouders
13-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  Ageas 
Het dividendbeleid van Ageas gaat uit van een jaarlijks dividend in contanten. Ageas hanteert hierbij een pay-out ratio van tenminste 50% van het nettoresultaat uit verzekeringsactiviteiten. Het precieze percentage zal afhangen van de omstandigheden, in het bijzonder de status van groeiplannen en beschikbare middelen om deze te kunnen financieren.(update september 2018). 
 
Connect21 strategisch plan / financiële doelen voor de periode 2019-2021 met o.a.
     + stijging v/d winst per aandeel van 5-7% tijdens de 3 jaren van het plan
     + dividend pay-out ratio van ten minste 50% van het nettoresultaat
     + inkoopprogramma eigen aandelen van minimaal EUR 150 miljoen per jaar
Kerncijfers |  Ageas 
  WPA payout ratio bruto dividend info
2013 € 2,49 56 % € 1,40  
2014 € 2,13 73 % € 1,55  
2015 € 3,57 46 % € 1,65  
2016 € 0,13 n.v.t. € 1,70 +  EUR 0,40 i.v.m. meerwaarde verkoop in Hongkong.
2017 € 3,09 68 % € 2,10  
2018 € 4,11 53 % € 2,20  
2019 € 4,50 59 % € 2,65 (voorstel)
Overzicht van verzekeraar Ageas en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021