Dividend aandeel Aedifica 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid Aedifica
Aedifica is een Belgisch beursgenoteerd vennootschap dat gespecialiseerd is in investeringen in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder in huisvesting voor senioren.
Ex-dividend  | Aedifica 
ex-dividend  soort dividend bruto dividend netto dividend betaalbaarstelling
02-11-2017 Jaardividend         2016 - 2017 € 2,25   06-11-2017
29-10-2018 Jaardividend         2017 - 2018 € 2,50   20-11-0218
28-10-2019 Jaardividend         2018 - 2019 € 2,80  
24-04-2020 Interim-dividend    2019 - 2020 *       € 2,48 € 2,108 07-10-2020
05-10-2020 Interim-dividend    2019 - 2020**       € 0,52 € 0,442 07-10-2020 
14-05-2021 Slotdividend          2019 - 2020 *** € 1,60 voorstel Aedifica € 1,360 18-05-2021
*    dividend over 1 juli 2019 tot en met 27 april 2020 i.v.m. kapitaalverhoging 
**  dividend over resterende periode boekjaar 28 april 2020 tot en met 1 juli 2020 
*** het slotdividend over het (verlengde) boekjaar periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wordt uitgekeerd in mei 2021
Dividendnieuws  |  Aedifica
Update 17 september 2020 :  Dividend m.b.t. het (verlengde) boekjaar 2019/2020
Voor alle 18 maanden van het verlengde boekjaar 2019/2020 stelt Aedifica’s raad van bestuur een totaal brutodividend voor van 4,60 € per aandeel. Aangezien het boekjaar met 6 maanden werd verlengd, wordt de uitbetaling van het dividend eveneens met 6 maanden uitgesteld tot mei 2020. In afwachting van het (slot)dividend heeft Aedifica’s raad van bestuur besloten om een interim-dividend uit te keren.
Het interimdividend bedraagt 3,00 € (+7% t.o.v. het dividend van 2018/2019) en zal worden verdeeld over coupons nr. 23 (onthecht op 24 april 2020) en nr. 24 (die zal worden onthecht op 5 oktober 2020). Het dekt de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 en wordt uitbetaald vanaf 7 oktober 2020. Elk Aedifica-aandeel dat na 5 oktober 2020 wordt aangeschaft, heeft enkel nog coupon nr. 25 aangehecht en geeft dus uitsluitend recht op het slotdividend.
Het (slot)dividend bedraagt 1,60 € en dekt de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het zal worden uitbetaald in mei 2021, na goedkeuring van de jaarrekening door de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021.
Aangezien Aedifica een GVV is die meer dan 60% van haar vastgoedportefeuille in Europees zorgvastgoed investeert, bedraagt de roerende voorheffing op het dividend slechts 15%. Na aftrek van die roerende voorheffing van 15%, zal het totale nettodividend 3,91 € bedragen (2,108 € voor coupon 23, 0,442 € voor coupon 24 en 1,36 € voor coupon 25).
 
Update 02 september 2020 : Zoals bekend is Aedifica bezig zijn boekjaar te verleggen van juli tot en met juni naar een regulier kalenderjaar. De onderneming heeft daarom eenmalig zijn boekjaar verlengd tot 1,5 jaar. Voor het hele boekjaar tot en met eind december gaat Aedifica uit van een winst van 156 miljoen euro. Ze stellen voor om over dit verlengde boekjaar naast de betaling van 2 x een interim-dividend  een slotdividend uit te keren van 1,60 euro per aandeel in mei 2021.
Dividendhistorie  |  Aedifica
  winst per aandeel (EPRA) payout ratio bruto dividend
2015 - 2016 € 2,43 86 % € 2,10
2016 - 2017 € 3,15 71 %  € 2,25
2017 - 2018 € 3,25 77 %  € 2,50
2018 - 2019 € 3,74 75 % € 2,80
2019 - 2020*  -  - € 4,60  (voorstel)
* Boekjaar loopt van 31 juli 2019 t/m 31 december 2020 (verlengd boekjaar)
Dividendbeleid  | Aedifica 
De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een som uitkeren die overeenkomt met ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:
minstens 80% van het bedrag dat gelijk is aan de som van het gecorrigeerde resultaat en van de nettomeerwaarden op de realisatie van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van uitkering........
Aangezien Aedifica een GVV is die meer dan 60% van haar vastgoedportefeuille in Europees zorgvastgoed investeert, bedraagt de roerende voorheffing op het dividend slechts 15%.........
Dividend Aedifica ; ex dividend datum, 2020, 2021, 2022, dividendnieuws van Aedifica, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Aedifica
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.