Dividend aandeel Aedifica 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid Aedifica
Aedifica is een Belgisch beursgenoteerd vennootschap dat gespecialiseerd is in investeringen in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder in huisvesting voor senioren.
Ex-dividend  | Aedifica 
ex-dividend  soort dividend bruto dividend netto dividend betaalbaarstelling
02-11-2017 Jaardividend         2016 - 2017 € 2,25   06-11-2017
29-10-2018 Jaardividend         2017 - 2018 € 2,50   20-11-0218
28-10-2019 Jaardividend         2018 - 2019 € 2,80  
24-04-2020 Interim-dividend    2019 - 2020 *       € 2,48 € 2,108 07-10-2020
05-10-2020 Interim-dividend    2019 - 2020**       € 0,52 € 0,442 07-10-2020 
14-05-2021 Slotdividend          2019 - 2020 *** € 1,60 € 1,360 18-05-2021
*    dividend over 1 juli 2019 tot en met 27 april 2020 i.v.m. kapitaalverhoging 
**  dividend over resterende periode boekjaar 28 april 2020 tot en met 1 juli 2020 
*** het slotdividend over het (verlengde) boekjaar periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wordt uitgekeerd in mei 2021
Dividendnieuws  |  Aedifica
Update 24 februari 2021 : Aedifica bevestigt bij de presentatie van de cijfers van het 5-e kwartaal van het verlengde boekjaar 2020-2021 het voorgestelde dividend van €4,60. Hiervan is al  €3,- uitgekeerd in de vorm van twee maal een interim-dividend. Derhalve bedraagt het voorgestelde slotdividend €1,60. Het  slotdividend dekt de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het dividend is onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 15%.
 
Ex-dividenddatum : 14 mei 2021
Betaalbaarstelling : 18 mei 2021 
Update 02 september 2020 : Zoals bekend is Aedifica bezig zijn boekjaar te verleggen van juli tot en met juni naar een regulier kalenderjaar. De onderneming heeft daarom eenmalig zijn boekjaar verlengd tot 1,5 jaar. Voor het hele boekjaar tot en met eind december gaat Aedifica uit van een winst van 156 miljoen euro. Ze stellen voor om over dit verlengde boekjaar naast de betaling van 2 x een interim-dividend  een slotdividend uit te keren van 1,60 euro per aandeel in mei 2021.
Vooruitzichten  |   Aedifica 
Update 24 februari 2021 : Aedifica  herhaalt dat er geen materiële impact is geweest op de huurbetalingen en heeft in 2020 - naar eigen zeggen - solide resultaten geboekt. De investeerder zette - ondanks de coronacrisis - de internationale expansie "op kruissnelheid" voort en liet weten een pijplijn van 756 miljoen euro aan nieuwe projecten te hebben. 
De winst per aandeel (EPRA Earnings) kwam in het 18 maanden durende verlengde boekjaar uit  €6,14 per aandeel.
Voor 2021 wordt een EPRA-winst verwacht van 137 miljoen euro of - rekening houdend met een groter aantal verhandelbare aandelen - € 4,16 per aandeel en een dividend van € 3,30 per aandeel. 
Dividendhistorie  |  Aedifica
  winst per aandeel (EPRA) payout ratio bruto dividend
2015 - 2016 € 2,43 86 % € 2,10
2016 - 2017 € 3,15 71 %  € 2,25
2017 - 2018 € 3,25 77 %  € 2,50
2018 - 2019 € 3,74 75 % € 2,80
2019 - 2020 * € 6,14 * 75 % € 4,60  
2021 € 4,16   TAX 79 % € 3,30    TAX
* Eenmalig verlengd boekjaar van 31 juli 2019 t/m 31 december 2020
Vooruitzichten  |  Aedifica   
Update 24 februari 2021 : Aedifica gaat voor 2021 uit van een EPRA-winst van 137 miljoen euro. Rekening houdend met een groter aantal verhandelbare aandelen komt dit uit op €4,16 per aandeel en een dividend van €3,30 per aandeel.
Dividendbeleid  | Aedifica 
De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een som uitkeren die overeenkomt met ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:
minstens 80% van het bedrag dat gelijk is aan de som van het gecorrigeerde resultaat en van de nettomeerwaarden op de realisatie van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van uitkering........
Aangezien Aedifica een GVV is die meer dan 60% van haar vastgoedportefeuille in Europees zorgvastgoed investeert, bedraagt de roerende voorheffing op het dividend slechts 15%.........
Dividend Aedifica ; ex dividend datum, 2020, 2021, 2022, dividendnieuws van Aedifica, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Aedifica
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.